رسم زندگی این است

روزی کسی را دوست داری

و روز بعد تنهایی

به همین سادگی او رفته است

و همه چیز تمام شده

مثل یک مهمانی که به آخر می رسد

و تو به حال خود رها می شوی

چرا غمگینی ؟

این
رسم زندگیست

پس تنها آواز بخوان